Vi hjelper deg med alt innen drenering

Drenering

For mange boligeiere er drenering et ord som leder tankene til mye arbeid, store kostnader og inngrep på tomten. Det er selvsagt mye sant i det, men du gjør likevel lurt å i ha et bevisst forhold til hvordan dreneringen er rundt huset.

Dreneringens rolle er ganske enkelt å sørge for at vann ledes bort fra huset slik at grunnmuren ikke står konstant fuktig. Dersom det ikke er drenert eller dreneringen fungerer dårlig, vil fuktigheten grunnmuren utsettes kunne føre til soppskader, råte og dårlig inneklima i kjelleretasjen. Det betyr i praksis et dårlig eller ubrukelig inneklima som kan føre til diverse helseplager. Dermed vil du i praksis ikke kunne bruke kjelleretasjen som et oppholdsrom.

 

I tillegg akselererer forvitringen av grunnmuren dersom den den er konstant fuktig. Grunnmurens levetid forkortes altså, noe som betyr at du risikerer å måtte foreta kostbare utbedringer som kunne vært unngått dersom dreneringen hadde vært i orden.

Rent praktisk utføres arbeidet med drenering ved at det graves en dreneringsgrøft rundt huset. I bunnen av grøften legges en såkalt drensledning som ligger ca. 20 cm. lavere enn gulvnivået i kjelleren. Drensledningen er et korrugert rør med hull som lar vann komme inn i overkant av røret for å bli transport bort. For at det ikke skal komme småpartikler inn i røret dekkes det til med en fiberduk før det fylles på med drenerende masser i form av pukk. Dermed kan overflatevann renne gjennom pukken og ned til drensledningen.

 

Dersom du skal gjennomføre et dreneringsprosjekt bør du samtidig isolere grunnmuren. Ved å gjøre det holdes grunnmuren varmere og du reduserer faren for kondens, sopp- og råteskader. Dessuten reduserer du behovet for oppvarming og får bedre inneklima i kjelleren. Det finnes flere ulike typer plater som egner seg til nettopp denne typen isolering.

Det er selvsagt mye sant i det, men du gjør likevel lurt å i ha et bevisst forhold til hvordan dreneringen er rundt huset.

Dreneringens rolle er ganske enkelt å sørge for at vann ledes bort fra huset slik at grunnmuren ikke står konstant fuktig. Dersom det ikke er drenert eller dreneringen fungerer dårlig, vil fuktigheten grunnmuren utsettes kunne føre til soppskader, råte og dårlig inneklima i kjelleretasjen. Det betyr i praksis et dårlig eller ubrukelig inneklima som kan føre til diverse helseplager. Dermed vil du i praksis ikke kunne bruke kjelleretasjen som et oppholdsrom.

 

I tillegg akselererer forvitringen av grunnmuren dersom den den er konstant fuktig. Grunnmurens levetid forkortes altså, noe som betyr at du risikerer å måtte foreta kostbare utbedringer som kunne vært unngått dersom dreneringen hadde vært i orden.

Rent praktisk utføres arbeidet med drenering ved at det graves en dreneringsgrøft rundt huset. I bunnen av grøften legges en såkalt drensledning som ligger ca. 20 cm. lavere enn gulvnivået i kjelleren. Drensledningen er et korrugert rør med hull som lar vann komme inn i overkant av røret for å bli transport bort. For at det ikke skal komme småpartikler inn i røret dekkes det til med en fiberduk før det fylles på med drenerende masser i form av pukk. Dermed kan overflatevann renne gjennom pukken og ned til drensledningen.

 

Dersom du skal gjennomføre et dreneringsprosjekt bør du samtidig mulig isolere grunnmuren. Ved å gjøre det holdes grunnmuren varmere og du reduserer faren for kondens, sopp- og råteskader. Dessuten reduserer du behovet for oppvarming og får bedre inneklima i kjelleren. Det finnes flere ulike typer plater som egner seg til nettopp denne typen isolering.

 

Vi i Bergen TRS har utført dreneringsjobber flere ganger tidligere, så her kan du virkelig føle deg trygg på at arbeidet blir utført på en skikkelig og trygg måte.

 

Ta kontakt med oss for en uforpliktende og gratis befaring, vi hjelper deg gjerne.